Конкурс з продажу активів

Шановні панове!

 

ПАТ «Промінвестбанк» повідомляє про проведення Конкурсу з продажу Активів - прав вимоги за кредитними зобов'язаннями двох Позичальників Банку.

Сферою діяльності Позичальників є:

Металообробне підприємство - виробництво тонколистової оцинкованої рулонної сталі, профілів металевих оцинкованих і пофарбованих, будівельних металоконструкцій  - (далі - Актив).

Основні умови проведення конкурсу:

·      Заявки на участь у конкурсі приймаються з 07.10.2019 до 16.10.2019 включно.

·      Заявку (за встановленою Банком формою) з ціновою пропозицією на участь в конкурсі приймаються на електрону пошту: assets@pib.ua та/або на паперовому носії в запечатаних конвертах нарочним способом та/або почтовим відправленням за адресою:  01001,  м. Київ, вул. Софіївська, 9.

·      Початкова(стартова) вартість конкурсу становить: гривневий еквівалент - 7 500 000.00 доларів США (але не менше ніж - 183 000 000,00 гривень).

·      Визначення переможців проводиться з 17.10.2019 по 18.10.2019.

Гарантійний внесок, умови його сплати та повернення:

·      Розмір гарантійного внеску становить 9 200 000,00 гривень та сплачується учасниками конкурсу  на підставі окремо укладеного договору між Банком та Учасником (зразок договору розміщений на сайті банку в розділі даного оголошення).

·      Реквізити банку для перерахування гарантійного внеску:

Назва Банку - ПАТ "Промінвестбанк"

МФО –  300012

Рахунок – 29093923011,

IBAN- UA513000120000000029093923011.

Призначення платежу – Гарантійний внесок відповідно до умов Договору про участь у конкурсі з продажу активу від «___» жовтня 2019 року.

·      До участі в конкурсу допускаються учасники, які сплатили гарантійний внесок.

·      Заявки від учасників які не сплатили гарантійний внесок, вважаються такими, що не відповідають умовам конкурсу та до розгляду не приймаються.

·      Гарантійний внесок учасника який в подальшому стане переможцем конкурсу, зараховується до вартості придбання Активу. Гарантійні внески інших учасників повертаються Банком протягом 10-днів з моменту визначення результатів конкурсу на реквізити учасників.

·      У разі несвоєчасного укладання договору купівлі продажу/відступлення права вимоги (далі - договір) та/ або у разі ненадходження повної оплати у встановлений договором строк, гарантійний внесок не повертається переможцю конкурсу та залишається на рахунках Банку як штраф.

Інші обов’язкові умови конкурсу:

·      Форма заявки на участь у конкурсі, комерційна пропозиція, додаткові умови конкурсу будуть спрямовані лише після підписання Договору про обмін конфіденційною інформацією.

·      Запити стосовно отримання проекту Договору про обмін конфіденційною інформацією, форму заявки, додаткових умов конкурсу необхідно направляти на наступні електронні пошти: sergey.moroz@pib.ua; vladimir.solokhin@pib.ua; mikhail.pryadko@pib.ua.

·      У конкурсі приймаються заявки лише тих учасників, які надійшли до Банку за встановленою формою  у встановлений строк проведення конкурсу. Банк має право не враховувати будь-які пропозиції, що надійдуть після закінчення зазначеного строку подачі заявок або будуть надані з порушенням встановленої Банком форми заявки.

·      Учасник має право подати або змінити заявку до закінчення строку проведення конкурсу.  При цьому, зараховується заявка, що надійшла останньою за часом.

·      Строк укладення Договору купівлі – продажу/ відступлення права вимоги(далі - Договір) до 10 банківських днів. Договір укладається на умовах, запропонованих Банком. У разі не укладення Договору відступлення права вимоги з переможцем конкурсу у встановлений строк з вини переможця або у разі ненадходження повної оплати у встановлений договором строк(не пізніше 10 банківських днів з моменту підписання Договору), переможцем визнається учасник, яким була запропонована найбільш висока ціна в порівнянні з цінами, запропонованими іншими учасниками, але не менше за початкову ціну Активу, про що на його електронну пошту направляється лист-повідомлення про визначення його переможцем конкурсу.

·      Переможець конкурсу зобов’язаний додержуватись положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». В іншому випадку, Банк має право припинити  роботу з переможцем конкурсу, та перейти до розгляду інших пропозицій.

·      Конкурс може бути проведений за умови  наявності заявки одного учасника та/чи більше учасників.

·      Конкурс проводиться на підставі та за правилами визначеними внутрішніми рішеннями Банку. Конкурс не є аукціоном та не створює будь-яких прав для учасників та зобов'язань Банку перед учасниками.

·      Банк має право відмінити результати конкурсу до укладення та посвідчення договору купівлі-продажу без пояснення причин.

У разі зацікавленості з Вашого боку взяти участь в конкурсі, пропонується в термін до 16.10.2019 (включно) укласти з Банком Договір про обмін конфіденційною інформацією. Після підписання Договору, Ваші представники будуть допущені до ознайомлення з інформацією про Актив на території Банку.

Завантажити Договір