Конкурс з продажу активів

Шановні панове!

ПАТ «Промінвестбанк» повідомляє про проведення Конкурсу з продажу Активу - права вимоги за кредитними зобов'язаннями Позичальника Банку.

До продажу на конкурсній засаді запропоновані права вимоги за кредитними зобов'язаннями позичальника Банку.
Сферою діяльності Позичальника є:
Актив  –   «Оптова торгівля текстильними товарами».

Умови проведення конкурсу:
• Заявки на участь у конкурсі приймаються з 12.09.2019 до 17.09.2019 включно 2019 (включаючи підписання Договорів про конфіденційність та ознайомлення учасників з Активом).
• Заявку (за встановленою Банком формою) з ціновою пропозицією на участь в конкурсі приймаються виключно на електрону пошту: assets@pib.ua  та/або на паперовому носії в запечатаних конвертах нарочним способом та/або почтовим відправленням за адресою: 01001,  м. Київ, вул. Софіївська, 9.
• Початкова(стартова) вартість Активу становить –  гривневий еквівалент 1 000 000,00 доларів США;
• Визначення переможців проводиться з 18.09.2019 по 19.09.2019. 
• Форма заявки на участь у конкурсі, комерційна пропозиція, додаткові умови конкурсу будуть спрямовані лише після підписання Договору про обмін конфіденційною інформацією.
• Запити стосовно отримання проекту Договору про обмін конфіденційною інформацією, форму заявки, додаткових умов конкурсу необхідно направляти на наступні електронні пошти: sergey.moroz@pib.ua; vladimir.solokhin@pib.ua; mikhail.pryadko@pib.ua.
• У конкурсі приймаються заявки лише тих учасників, які надійшли до Банку за встановленою формою  у встановлений строк проведення конкурсу. Банк має право не враховувати будь-які пропозиції, що надійдуть після закінчення зазначеного строку подачі заявок або будуть надані з порушенням встановленої Банком форми заявки.
• Учасник має право подати або змінити заявку до закінчення строку проведення конкурсу.  При цьому, зараховується заявка, що надійшла останньою за часом.
• Строк укладення Договору купівлі – продажу/ відступлення права вимоги(далі - Договір) до 20 банківських днів. Договір укладається на умовах, запропонованих Банком. У разі не укладення Договору відступлення права вимоги з переможцем конкурсу у встановлений строк з вини переможця або у разі ненадходження повної оплати у встановлений договором строк(не пізніше 15 банківських днів з моменту підписання Договору), переможцем визнається учасник, яким була запропонована найбільш висока ціна в порівнянні з цінами, запропонованими іншими учасниками, але не менше за початкову ціну Активу, про що на його електронну пошту направляється лист-повідомлення про визначення його переможцем конкурсу.
• Переможець конкурсу зобов’язаний додержуватись положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». В іншому випадку, Банк має право припинити  роботу з переможцем конкурсу, та перейти до розгляду інших пропозицій.
• Конкурс може бути проведений за умови  наявності заявки одного учасника та/чи більше учасників.
• Конкурс проводиться на підставі та за правилами визначеними внутрішніми рішеннями Банку. Конкурс не є аукціоном та не створює будь-яких прав для учасників та зобов'язань Банку перед учасниками.
• Банк має право відмінити результати конкурсу до укладення та посвідчення договору купівлі-продажу без пояснення причин.
У разі зацікавленості з Вашого боку взяти участь в конкурсі, пропонується в термін до 17.09.2019 (включно) укласти з Банком Договір про обмін конфіденційною інформацією. Після підписання Договору, Ваші представники будуть допущені до ознайомлення з інформацією про Актив на території Банку.


 

Повернутися до переліку