Конкурс з продажу активів

Шановні панове!

ПАТ «Промінвестбанк» повідомляє про проведення Конкурсу з продажу Активів - прав вимоги за кредитними зобов'язаннями двох Позичальників Банку.

До продажу на конкурсній засаді запропоновані права вимоги за кредитними зобов'язаннями позичальників Банку.

Сферою діяльності Позичальників є:

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари (основний); Поліграфія; Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; Неспеціалізована оптова торгівля  (далі - Актив).

Умови проведення конкурсу:

 • Заявки на участь у конкурсі приймаються з 13.08.2019 року до 14.08.2019 року включно (18-00 за Київським часом).
 • Заявку (за встановленою Банком формою) з ціновою пропозицією на участь в конкурсі приймаються виключно на електрону пошту: konkurs@pib.ua та/або на паперовому носії в запечатаних конвертах нарочним способом та/або почтовим відправленням за адресою:  01001,  м. Київ, вул. Софіївська, 9.
 • Початкова(стартова) вартість конкурсу становить: 5 600 000.00 гривень;
 • Визначення переможців проводиться з 15.08.2019 року.
 • Форма заявки на участь у конкурсі, комерційна пропозиція, додаткові умови конкурсу будуть спрямовані лише після підписання Договору про обмін конфіденційною інформацією.
 • Запити стосовно отримання проекту Договору про обмін конфіденційною інформацією, форму заявки, додаткових умов конкурсу необхідно направляти на наступні електронні пошти: sergey.moroz@pib.ua; vladimir.solokhin@pib.ua; mikhail.pryadko@pib.ua.
 • У конкурсі приймаються заявки лише тих учасників, які надійшли до Банку за встановленою формою  у встановлений строк проведення конкурсу. Банк має право не враховувати будь-які пропозиції, що надійдуть після закінчення зазначеного строку подачі заявок або будуть надані з порушенням встановленої Банком форми заявки.
 • Учасник має право подати або змінити заявку до закінчення строку проведення конкурсу.  При цьому, зараховується заявка, що надійшла останньою за часом.
 • Строк укладення Договору купівлі – продажу/ відступлення права вимоги(далі - Договір) до 10 календарних днів. Договір укладається на умовах, запропонованих Банком. У разі не укладення Договору відступлення права вимоги з переможцем конкурсу у встановлений строк з вини переможця або у разі ненадходження повної оплати у встановлений договором строк(не пізніше 10 робочих днів з моменту підписання Договору), переможцем визнається учасник, яким була запропонована найбільш висока ціна в порівнянні з цінами, запропонованими іншими учасниками, але не менше за початкову ціну Активу, про що на його електронну пошту направляється лист-повідомлення про визначення його переможцем конкурсу.
 • Переможець конкурсу зобов’язаний додержуватись положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». В іншому випадку, Банк має право припинити  роботу з переможцем конкурсу, та перейти до розгляду інших пропозицій.
 • Конкурс може бути проведений за умови  наявності заявки одного учасника та/чи більше учасників.
 • Конкурс проводиться на підставі та за правилами визначеними внутрішніми рішеннями Банку. Конкурс не є аукціоном та не створює будь-яких прав для учасників та зобов'язань Банку перед учасниками.
 • Банк має право відмінити результати конкурсу до укладення та посвідчення договору купівлі-продажу без пояснення причин.

У разі зацікавленості з Вашого боку взяти участь в конкурсі, пропонується в термін до 14.08.2019 року (включно) укласти з Банком Договір про обмін конфіденційною інформацією. Після підписання Договору, Ваші представники будуть допущені до ознайомлення з інформацією про Актив на території Банку.