Конкурс з продажу активів

Актив - Виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.

Початкова (мінімальна) ціна Активу - еквівалент 18 000 000 доларів США 00 центів, за курсом встановленим Національним банком України на дату зарахування грошових коштів.

Строк прийняття заявок від учасників:

- з 15.11.2019 по 21.11.2019 (включаючи підписання Договорів про обмін конфіденційною інформацією та ознайомлення учасників з Активом).

Форма проведення конкурсу – шляхом направлення заявок з ціновою пропозицією на електронну скриньку Банку konkurs@pib.ua та/або надсилання рекомендованим листом, кур’єром за адресою: 01001, м. Київ, вул. Софіївська, 9.

Умови проведення: конкурс може бути проведений за умови  наявності заявки одного учасника та/чи більше учасників.

Визначення переможців проводиться на підставі найвищої запропонованої ціни (відшкодування) за Актив.

Переможцю конкурсу електронною поштою направляється лист-повідомлення про визначення його переможцем  конкурсу.

Інші обов’язкові умови конкурсу:

•           Форма заявки на участь у конкурсі, комерційна пропозиція, додаткові умови конкурсу будуть спрямовані лише після підписання Договору про обмін конфіденційною інформацією.

•           Запити стосовно отримання проекту Договору про обмін конфіденційною інформацією, форму заявки, додаткових умов конкурсу необхідно направляти на наступні електронні пошти: sergey.moroz@pib.ua ; vladimir.solokhin@pib.ua ; mikhail.pryadko@pib.ua .

•           У конкурсі приймаються заявки лише тих учасників, які надійшли до Банку за встановленою формою  у встановлений строк проведення конкурсу. Банк має право не враховувати будь-які пропозиції, що надійдуть після закінчення зазначеного строку подачі заявок або будуть надані з порушенням встановленої Банком форми заявки.

•           Учасник має право подати або змінити заявку до закінчення строку проведення конкурсу.  При цьому, зараховується заявка, що надійшла останньою за часом.

•           Строк укладення Договору відступлення права вимоги(далі - Договір) до 20 банківських днів. Договір укладається на умовах, запропонованих Банком. У разі не укладення Договору з переможцем конкурсу у встановлений строк з вини переможця або у разі не надходження повної оплати за Договором у встановлений договором строк(не пізніше 15 банківських днів з моменту підписання Договору), переможцем визнається учасник, яким була запропонована найбільш висока ціна в порівнянні з цінами, запропонованими іншими учасниками, але не менше за початкову ціну Активу, про що на його електронну пошту направляється лист-повідомлення про визначення його переможцем конкурсу.

•           Переможець конкурсу зобов’язаний додержуватись положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». В іншому випадку, Банк має право припинити  роботу з переможцем конкурсу, та перейти до розгляду інших пропозицій.

•       Перехід права вимоги за Активом здійснюється після повної оплати (відшкодування) за Договором.

•           Конкурс може бути проведений за умови  наявності заявки одного учасника та/чи більше учасників.

•           Конкурс проводиться на підставі та за правилами визначеними внутрішніми рішеннями Банку. Конкурс не є аукціоном та не створює будь-яких прав для учасників та зобов'язань Банку перед учасниками.

У разі зацікавленості з Вашого боку взяти участь в конкурсі, пропонується в термін до 21.11.2019 (включно) укласти з Банком Договір про обмін конфіденційною інформацією. Після підписання Договору, Ваші представники будуть допущені до ознайомлення з інформацією про Актив на території Банку.