Календарний план розміщення на 2019 рік

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НА 2019 РІК

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

(згідно вимог частини сьомої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (у редакції від 01.01.2019 року)

№ з/п

Вид інформації

Орієнтована дата оприлюднення

1.

Річна інформація емітента цінних паперів

26.04.2019

2.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 року

26.04.2019

3.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 року

30.07.2019

4.

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2019 року

30.10.2019

5.

Повідомлення про проведення загальних зборів

до 26.03.2019