Календарний план розміщення на 2018 рік

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НА 2018 РІК
розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації
(згідно вимог частини сьомої статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (у редакції від 01.01.2018 року))

№ з/п

Вид інформації

Орієнтована дата оприлюднення

1.

Річна інформація емітента цінних паперів

27.04.2018

2.

Повідомлення про проведення загальних зборів

до 27.03.2018