Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10 квітня 2012 13:23

Вниманию акционеров и других лиц

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно зі Статутом банку Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) 06 квітня 2012 року прийнято наступні рішення:

 

I. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку, обраних Загальними зборами акціонерів 25.04.2011 р., та обрання Наглядової Ради у новому складі.

Підставою для прийняття такого рішення стала необхідність введення до складу Наглядової Ради Банку нової кандидатури замість Марчука Євгена Кириловича, повноваження якого були достроково припинені 7 листопада 2011 року без рішення Загальних зборів акціонерів на підставі його заяви про припинення членства у Наглядовій Раді банку за власним бажанням.

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.04.2012 року достроково припинено повноваження членів Наглядової Ради Банку:

 • Дмітрієв Володимир Олександрович – Голова Наглядової Ради банку. Перебував на посаді Голови Наглядової Ради 3 роки. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Глазьєв Сергій Юрійович - Член Наглядової Ради. Перебував на посаді Члена Наглядової Ради 3 роки. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Дмітрієв Кирило Олександрович - Член Наглядової Ради. Перебував на посаді Члена Наглядової Ради 3 роки. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Фрадков Петро Михайлович - Член Наглядової Ради. Перебував на посаді Члена Наглядової Ради 1 рік. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Мінін Володимир Володимирович - Член Наглядової Ради. Перебував на посаді Члена Наглядової Ради 3 роки. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Зеленов Олександр Вікторович - Член Наглядової Ради. Перебував на посаді Члена Наглядової Ради 3 роки. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Сапелін Андрій Юрійович - Член Наглядової Ради. Перебував на посаді Члена Наглядової Ради 3 роки. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Марчук Євген Кирилович - Член Наглядової Ради. Перебував на посаді Члена Наглядової Ради 2,5 роки. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Гончаренко Михайло Борисович - Член Наглядової Ради. Перебував на посаді Члена Наглядової Ради 3 роки. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;

   
Рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.04.2012 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складі в кількості 9 осіб, терміном на 3 роки:

 • Дмітрієв Володимир Олександрович обраний на посаду Голови Наглядової Ради. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Глазьєв Сергій Юрійович обраний на посаду Члена Наглядової Ради. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Дмітрієв Кирило Олександрович обраний на посаду Члена Наглядової Ради. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Фрадков Петро Михайлович обраний на посаду Члена Наглядової Ради. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Мінін Володимир Володимирович обраний на посаду Члена Наглядової Ради. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Зеленов Олександр Вікторович обраний на посаду Члена Наглядової Ради. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Сапелін Андрій Юрійович обраний на посаду Члена Наглядової Ради. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Васильєв Сергій Олександрович обраний на посаду Члена Наглядової Ради. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Кузнецов Сергій Володимирович обраний на посаду Члена Наглядової Ради. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.


II. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Банку. Підставою для прийняття рішення стало закінчення встановленого Статутом 3-х-річного терміну повноважень членів Ревізійної комісії, обраних Загальними зборами акціонерів від 21.05.2009 р. у складі:

 • Бідний Олександр Валентинович - Голова Ревізійної комісії. Перебував на посаді Голови Ревізійної комісії 3 роки. Володіє 1130 (одна тисяча сто тридцять) шт. акцій ПАТ Промінвестбанк, що складає 0,00021% голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Улупов В'ячеслав Євгенович - Член Ревізійної комісії. Перебував на посаді Члена Ревізійної комісії 3 роки. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Конкилова Тетяна Платонівна - Член Ревізійної комісії. Перебувала на посаді Члена Ревізійної комісії 3 роки. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.04.2012 року обрано Ревізійну комісію Банку в новому складі в кількості 3 осіб терміном на 3 роки:

 • Бідний Олександр Валентинович обраний на посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє 1130 (одна тисяча сто тридцять) шт. акцій ПАТ Промінвестбанк, що складає 0,00021% голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Улупов В'ячеслав Євгенович обраний на посаду Члена Ревізійної комісії. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
 • Пантелєєв Олександр Олександрович обраний на посаду Члена Ревізійної комісії. Акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.