Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12 жовтня 2012 14:00

Вниманию акционеров и других лиц

Відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», в зв’язку з призначенням на посаду Радника Президента Російської Федерації та згідно з поданою заявою, без рішення Загальних зборів акціонерів, 10.10.2012 р. достроково припинено за власним бажанням повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» Глазьєва Сергія Юрійовича.

До складу Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» Глазьєв Сергій Юрійович входив з 2009 року: був призначений на посаду члена Наглядової Ради наказом Тимчасового адміністратора від 16.03.2009 №96-К та, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів від 21.05.2009, 25.04.2011 та 06.04.2012, його повноваження продовжувались.

Глазьєв С.Ю. акціями банку не володіє, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, або злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Замість звільненої особи на цю посаду нікого не призначено.