Щодо продажу Банком викуплених власних акцій

16 лютого 2012 11:25

Адреса Банку: м. Київ, пров. Шевченка, 12

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНШИХ ОСІБ


Щодо продажу Банком 
викуплених власних акційНа виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішеннями Наглядової Ради від 19.12.2011 №16 та від 15.02.2012 №1 Банком здійснюється продаж власних акцій, викуплених в акціонерів відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 23.04.2010, протокол №28.


 
Основні умови та порядок продажу:


1.    Кількість акцій, що викуплено в акціонерів та пропонується до продажу - 1352316 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 13523160 гривень (0,26% статутного капіталу банку).


2.    Ціна продажу – ринкова вартість, визначена незалежним оцінювачем та затверджена Наглядовою Радою у розмірі 10 (десять) гривень за 1 акцію.


3.    Акції підлягають продажу всім бажаючим акціонерам Банку та стороннім (третім) особам в кількості відповідно до їх заяв в межах загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу (1352316 шт.).


4.    Заяви приймаються та розглядаються у порядку черговості їх надходження та реєстрації до моменту закінчення загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу (1352316 шт.), але не пізніше 28 лютого 2012 року.


5.    Особа, яка має намір придбати акції, направляє на адресу Банку (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12) заяву, в якій вказується його прізвище (найменування), паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) і ідентифікаційний номер з ДРФО - для фізичних осіб та код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, які він має намір придбати, а також контактний телефон, а для юридичних осіб додатково прізвище, ім'я, по батькові контактної особи.


Бланки заяв (для фізичних та юридичних осіб) додаються.ПРАВЛІННЯ БАНКУ
 

Бланк заяви для фізичних осіб

Бланк заяви для юридичних осіб