Щодо необхідності укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

01 липня 2014 13:42

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які було дематеріалізовано, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

 

 

У разі, якщо протягом одного року з дня набрання чинності цього Закону власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
 
Зважаючи на викладене, на виконання вимог законодавства та відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1412 від 06.08.2013, звертаємо увагу на необхідність укладення акціонерами банку договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в терміни, визначені законодавством (до 12 жовтня 2014 року).
 
Текст договору на обслуговування рахунку в цінних паперах і тарифи ПАТ «Промінвестбанк» за надання депозитарних послуг додаються.
 
За довідками з питань укладення та оформлення договорів звертатися в управління депозитарного обслуговування по телефону: (044)36-46-777 (внутр. 84-20, 82-46, 88-54), електронна адреса: Lesya.shepel@pib.ua, Yana.buzovskaya@pib.ua, Larisa.kurta@pib.ua.
 

Договір для фізичних осіб

Договір для юридичних осіб

Тарифи для фізичних осіб

Тарифи для юридичних осіб