Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 26 квітня 2018 року

23 березня 2018 10:37

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 26 квітня 2018 року.

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 чоловік та затвердити її склад: Шалигіна І.М., Бурковська Г.М., Токар О.М.

2. Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

3. Про розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік.

4. Про розгляд звіту Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік.

5. Про розгляд звіту (висновків) Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік.

6. Про розгляд звіту зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудитора.

Проект рішення: Затвердити звіт зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора.

7. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік.

8. Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «Промінвестбанк» та розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний результат діяльності ПАТ «Промінвестбанк» за 2017 рік, який склав 7656,0* млн. гривень збитків. Дивіденди не виплачувати.

9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» і затвердити його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В. підписати Статут ПАТ «Промінвестбанк» в новій редакції.

10. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Промінвестбанк» та Положення про Правління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження положень в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Промінвестбанк» та Положення про Правління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердити їх у новій редакції.

11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 14.12.2017 (Протокол №45).

12. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.

13. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.08.2016 (Протокол №41).

14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.

15. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» та визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк». Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк», визначити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В.