Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 25 квітня 2019 року

25 березня 2019 15:17

 

1.       Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 чоловік та затвердити її склад: Шалигіна І.М., Бурковська Г.М., Токар О.М.

2.       Про порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ  «Промінвестбанк».

3.       Про розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4.       Про розгляд звіту Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

5.       Про затвердження звіту (висновків) Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік.

6.       Про розгляд звіту (висновків) зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт (висновки) зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

7.       Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності та звіту про управління) ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність та звіт про управління) ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік.

8.       Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «Промінвестбанк» та розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний результат діяльності ПАТ «Промінвестбанк» за 2018 рік, який склав 3340,2* млн. гривень збитків. Дивіденди не виплачувати.

* наведені дані є попередніми і можуть бути скориговані за наслідками проведення аудиту звітності банку.

9.       Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

10.     Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

11.     Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Прийняти рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» на 850 млн. гривень шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

12.     Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення: Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

13.     Про затвердження Рішення про емісію акцій ПАТ «Промінвестбанк» і визначення переліку осіб, які є учасниками розміщення.

Проект рішення: Затвердити Рішення про емісію акцій ПАТ «Промінвестбанк» (без здійснення публічної пропозиції). Учасником розміщення визначити Державну корпорацію розвитку «ВЕБ.РФ» (пр-т Академіка Сахарова, 9, м.Москва, Російська Федерація, реєстраційний № 1077711000102), яка є власником істотної участі в банку.

14.     Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Промінвестбанк», якому надаються повноваження:

-    визначення (затвердження) ціни розміщення акцій при реалізації переважного права та розміщення акцій в процесі емісії;

-    залучення до розміщення андеррайтера;

-    прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення в процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);

-    затвердження результатів емісії акцій;

-    затвердження звіту про результати емісії акцій;

-    прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-    повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством терміни результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення у встановлені законодавством терміни змін до статуту, або в разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-    повідомлення кожного акціонера (в разі неприйняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права), що має переважне право на придбання акцій, що розміщуються, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

     Проект рішення: Визначити Правління ПАТ «Промінвестбанк» уповноваженим органом емітента, якому надаються повноваження:

-    визначення (затвердження) ціни розміщення акцій при реалізації переважного права та розміщення акцій в процесі емісії;

-    залучення до розміщення андеррайтера;

-    прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення в процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);

-    затвердження результатів емісії акцій;

-    затвердження звіту про результати емісії акцій;

-    прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-    повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством терміни результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення у встановлені законодавством терміни змін до статуту, або в разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-    повідомлення кожного акціонера (в разі неприйняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права), що має переважне право на придбання акцій, що розміщуються, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

15.     Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Промінвестбанк», яким надаються повноваження:

-    проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

-    проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-    проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізовують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити Голову Правління Рожка А.В. і Директора Юридичного департаменту Мороза С.А. уповноваженими особами ПАТ «Промінвестбанк», яким надаються повноваження:

-    проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

-    проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-    проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізовують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

16.     Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 22.11.2018 (Протокол №48).

17.     Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.

18.     Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» та визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», визначити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В.