Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 22 листопада 2018 року

22 жовтня 2018 15:10

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 чоловік та затвердити її склад: Шалигіна І.М., Бурковська Г.М., Токар О.М.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

3. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження Статуту в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» і затвердити його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В. підписати Статут ПАТ «Промінвестбанк» в новій редакції.

4. Про внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження положення в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ «Промінвестбанк» і затвердити його в новій редакції.

5. Про внесення змін до Положення про Правління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження положення в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердити його в новій редакції.

6. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердження Кодексу корпоративного управління ПАТ «Промінвестбанк» в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПАТ «Промінвестбанк» і затвердити його в новій редакції.

7. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол №47).

8. Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.

9. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» і визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», визначити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В.

10. Про продаж викуплених акцій ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Здійснити продаж викуплених акцій ПАТ «Промінвестбанк» на умовах, в порядку та в строки, встановлені цим рішенням.