Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 9 лютого 2018 року

04 січня 2018 16:12

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (Код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12)

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачергових  Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться

 

9 лютого 2018 року о 1200 годині

 

за адресою: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх

 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення зборів.

 

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають особи, які включені до переліку акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто станом на 2400 5 лютого 2018 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

з проектами рішень (окрім кумулятивного голосування)

 

1.     Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 чоловік та затвердити її склад: Шалигіна І.М., Бурковська Г.М., Грищенко О.С.

 

2.     Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборів ПАТ «Промінвестбанк».

 

3.     Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 14.12.2017 Протокол №45.

 

4.     Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.

 

5.     Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.08.2016 Протокол №41.

 

6.     Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.

 

7.     Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» і визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк». Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк», визначити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В.

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень

з питань порядку денного зборів: www.pib.ua

 

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Юридичного департаменту Мороз С.А.

Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38.

 

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

 

 

Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»