Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» 28 вересня 2017 року

23 серпня 2017 14:40

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства

«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

(Код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12)

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачергових  Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться

28 вересня 2017 року о 1200 годині

за адресою: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення зборів.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають особи, які включені до переліку акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто станом на 2400 22 вересня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

з проектами рішень (окрім кумулятивного голосування)

1.      Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 чоловік та затвердити її склад: Шалигіна І.М., Бурковська Г.М., Грищенко О.С.

2.       Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

3.         Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 Протокол №42.

4.         Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення по кумулятивному голосуванню не вноситься.

5.         Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» та визначення осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк». Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради, визначити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» Рожка А.В.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень

з питань порядку денного зборів: www.pib.ua

 

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Юридичного департаменту Мороз С.А.

Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

 

 

Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»