Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 25 квітня 2019 року

12 квітня 2019 09:30

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (Код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 25 квітня 2019 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх


Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 25 квітня 2019 року, а саме про доповнення проекту порядку денного на підставі пропозиції акціонера наступним питанням (№19):

19. Про виплату винагороди членам Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Виплатити винагороду членам Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк» у розмірі згідно з додатком до даного рішення Загальних зборів акціонерів.

Інші питання проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 25 квітня 2019 року, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються без змін.
Повідомлення про проведення 25 квітня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк» разом з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, було надіслано акціонерам персонально поштою, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті банку в мережі Інтернет (www.pib.ua) у встановлені законодавством терміни.

Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»