Оголошення щодо продажу банком власних акцій, викуплених у акціонерів

24 березня 2014 12:26

Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ТА ІНШИХ ОСІБ

 

Щодо продажу банком власних акцій,

викуплених у акціонерів

 
На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішеннями Наглядової Ради від 03.03.2014 №4 та від 21.03.2014 №7 Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк) здійснюється продаж власних акцій, викуплених у акціонерів внаслідок реалізації права вимоги обов’язкового викупу належних їм акцій за підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів 25.04.2013 року.
 
Основні умови та порядок продажу:
 
1.   Кількість акцій, що пропонується до продажу – 1 779 521 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 17 795 210 гривень.
 
2.   Ціна продажу – 10 (десять) гривень за 1 акцію.
 
3.   Акції підлягають продажу акціонерам Банку та/або стороннім (третім) особам, при цьому переважне право акціонерів на придбання акцій не встановлюється.
 
4.     Заяви акціонерів та/або сторонніх (третіх) осіб на придбання акцій приймаються та розглядаються Банком у порядку черговості їх надходження та до моменту вичерпання загальної кількості акцій, що пропонуються до продажу (1 779 521 шт.), але не пізніше 28 березня 2014 року.
 
5.   У заяві акціонера/сторонньої (третьої) особи, направленій на адресу Банку (01001, м. Київ, пров. Т. Шевченка, 12), вказується: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий), ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки) платника податку - для фізичної особи; повне найменування, код ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, яку особа має намір придбати за встановленою ціною, дата підписання заяви, особистий підпис або підпис уповноваженої особи, відбиток печатки (для юридичної особи), контактний телефон.
 
6.   Продаж та оплата акцій здійснюється відповідно до умов договору купівлі-продажу акцій, форма та умови якого є типовими для усіх акціонерів/сторонніх(третіх) осіб.
 
Бланки заяв (для фізичних та юридичних осіб) додаються:
 
 
Правління Банку