Оголошення про укладення договорів на придбання акцій

18 липня 2013 17:53

До уваги акціонерів та інших осіб

 

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційнийпромислово-інвестиційний банк»


ПАТ «Промінвестбанк» повідомляє, що, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів  від 25.04.2013 року, з 18.07.2013 по 19.07.2013 здійснюється укладення договорів на придбання акцій, що залишилися нереалізованими на I етапі розміщення, з акціонерами банку станом на 25.04.2013 року.


Загальна кількість акцій, що залишилися нереалізованими на I етапі розміщення, становить  6 239 934 (Шість  мільйонів двісті тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.


Для придбання акцій на II етапі акціонерами подаються та реєструються банком заяви на ім’я Голови Правління Промінвестбанку Башкірова В.В., в яких, зокрема, зазначається кількість акцій, яку заявник планує придбати в межах загальної кількості акцій, що підлягають реалізації на II етапі, та укладається договір купівлі-продажу акцій.


Відповідно до умов розміщення, оплата вартості акцій в повному обсязі (100%) повинна бути здійснена акціонером не пізніше останнього дня II етапу укладання договорів з першими власниками шляхом внесення коштів  на відповідний рахунок банку.


Правління ПАТ «Промінвестбанк»