Оголошення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

01 вересня 2009 12:26

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів банку відбудуться

До уваги акціонерів ПАТ Промінвестбанк


Шановні акціонери!
 

11 вересня 2009 року об 11-00 годині

за адресою:

м. Київ, пров. Шевченка, 12

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:15 до 10:30
за місцем проведення Загальних зборів акціонерів


Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Банку станом на 1 вересня 2009 року


Порядок денний:

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 2. Щодо Плану фінансового оздоровлення Банку.
 3. Збільшення статутного капіталу ПАТ Промінвестбанк шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 4. Про закрите (приватне) розміщення акцій і затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
 5. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення додаткових акцій.
 6. Визначення уповноваженого органу ПАТ Промінвестбанк, якому надаються повноваження:
  • затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання додаткових акцій;
  • прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій;
  • затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
 7. Визначення уповноважених осіб уповноваженого органу ПАТ Промінвестбанк, яким надаються повноваження:
  • здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів і інвесторів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення;
  • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання додаткових акцій;
  • проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
    

Додаткова інформація:
 

 1. Мотив збільшення статутного капіталу: з метою фінансового оздоровлення Банку й захисту інтересів вкладників та інших кредиторів Банку.
 2. Спосіб збільшення статутного капіталу: шляхом додаткового випуску простих іменних акцій існуючої номінальної вартості. Форма випуску – документарна.
 3. Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу - 2 730 000 000 (два мільярди сімсот тридцять мільйонів гривень).
 4. Проект змін до статуту банку, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу:

«В пункт 1 статті 4 статуту банку внести наступні зміни:

Статутний капітал складає 4 030 175 000 гривень і формується за рахунок грошових внесків акціонерів банку. Статутний капітал банку поділений на 403 017 500 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна».

 1. Дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальну вартість: 273 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна. Загальна вартість додаткового випуску - 2 730 000 000 гривень.
 2. Права акціонерів при додатковому випуску акцій: акціонери банку мають переважне право на придбання акцій додаткового випуску.
 3. Додатковий випуск і розміщення акцій планується провести в термін з 18 по 29 вересня 2009 року.
 4. При збільшенні статутного капіталу акціонери банку збитків не несуть.


З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Перший заступник Голови Правління Банку Юткін Вячеслав Михайлович.
Телефони для довідок: (044) 201-52-10, (044) 201-52-85, (044)270-51-17


Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу,

представникам акціонерів –  додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.


Наглядова Рада ПАТ Промінвестбанк