Оголошення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 27 листопада 2014 р.

27 жовтня 2014 13:59

До уваги акціонерів та інших осіб

 
 
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
 
(код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)
 
Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться
 
27 листопада 2014 року о 1200 годині
 
за адресою:
м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх
 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення Загальних зборів
 
Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені в перелік акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складений за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 2400  21 листопада 2014 року
 
Порядок денний:
1.   Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
 
2.   Про збільшення статутного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 
3.   Про затвердження Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Промінвестбанк» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
 
4.   Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Промінвестбанк», якому надаються повноваження щодо:
 • залучення до розміщення андеррайтера;
 • внесення змін до проспекту емісії акцій;
 • прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 • затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • затвердження результатів приватного розміщення акцій;
 • затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
 • прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
 • письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
5.   Про визначення уповноважених осіб ПАТ «Промінвестбанк», яким надаються повноваження :
 • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
 • проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
 • проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
 
З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з правового забезпечення і корпоративного управління Скорупська Людмила Олексіївна. Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38,(044)364-65-82
 
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
 
 
УВАГА!
Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.
З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 27 листопада 2014 року ПАТ «Промінвестбанк» наголошує на необхідності укладання договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах в термін до 21 листопада 2014 року.
За довідками з питань укладення та оформлення договорів звертатися в управління депозитарного обслуговування по телефону:
(044) 36-46-777 (вн. 84-20, 82-46, 88-54),
 
 
Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»