Оголошення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 12 жовтня 2009 р.

30 вересня 2009 13:28

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів банку відбудуться

До уваги акціонерів ПАТ Промінвестбанк


Шановні акціонери!


12 жовтня 2009 року об 11-00 годині

за адресою:

м. Київ, пров. Шевченка, 12

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9:15 до 10:30
за місцем проведення Загальних зборів акціонерів


Право на участь у зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Банку станом на 1 жовтня 2009 року


Порядок денний:

  1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
  2. Затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
  3. Внесення змін до Статуту ПАТ Промінвестбанк, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу Банку.

 

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Перший заступник Голови Правління Банку Юткін Вячеслав Михайлович.
Телефони для довідок: (044) 201-52-10, (044) 201-52-85, (044)270-51-17

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів –  додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Наглядова Рада ПАТ Промінвестбанк