Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачергових зборів акціонерів

31 липня 2015 14:09

До уваги акціонерів та інших осіб

 
 
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
(код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)
 
Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових
Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться
 
20 серпня 2015 року о 1200 годині
за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12,
кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх,
 
з повідомленням акціонерів про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.
 
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення Загальних зборів.
 
Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені в перелік акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складений за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 2400  14 серпня 2015року.
 
Порядок денний:
1.       Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2.       Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» та затвердження Статуту в новій редакції.
 
З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім. 509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Департаменту юридичного супроводу Мороз С.А. Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38.
 
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
 
 
УВАГА!
Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,
З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.
З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 20 серпня 2015 року, ПАТ «Промінвестбанк» наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.
За довідками з питань укладення та оформлення договорів звертатися в управління депозитарного обслуговування по телефону: (044) 364-67-77 (вн. 84-20, 82-46, 88-54), електронна адреса: Lesya.shepel@pib.ua, Larisa.kurta@pib.ua
 
 
 
Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»