Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк»

21 липня 2016 13:12

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться

26 серпня 2016 року о 12:00 годині

за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх,


Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення Загальних зборів.

Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені до переліку акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 24:00  19 серпня 2016 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
з проектами рішень (окрім кумулятивного голосування)

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб та затвердити її склад: Шалигіна І.М., Бурковська Г.М., Грищенко О.С.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк».

3. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» та затвердження Статуту в новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПАТ «Промінвестбанк» та затвердити його в новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» або особу, яка виконує його обов'язки, підписати Статут банку в новій редакції.

4.  Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2016 протокол №39.

5.  Про обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк».
Кумулятивне голосування.

6.  Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 23.04.2015 протокол №36.

7.  Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».
Кумулятивне голосування.

8.  Про затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк» і визначенні осіб, уповноважених на підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк».
Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк». Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової Ради та Ревізійної комісії ПАТ «Промінвестбанк», визначити Голову Правління ПАТ «Промінвестбанк» або особу, яка виконує його обов'язки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
з питань порядку денного зборів: www.pib.com.ua

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім.509 (бюро перепусток – вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Юридичного департаменту Мороз С.А.

Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, (044) 364-65-38.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.


Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»