Інформація щодо кількості акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на 02.01.2018 року (на виконання вимог ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»)

09 січня 2018 14:21

Cтаном на 02.01.2018 року - дату складання Національним депозитарієм України переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 9 лютого 2018 року, загальна кількість акцій ПАТ «Промінвестбанк» становить 5 091 887 051 штук, з них голосуючих акцій - 5 089 633 223 штук.