Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

05 лютого 2020 16:11

(дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 6 лютого 2020 року)

Станом на 31.01.2020 (дату складання Національним депозитарієм України переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 6 лютого 2020 року) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «Промінвестбанк» становить 5 091 887 051 штук, з них голосуючих акцій – 5 089 765 659 штук.