Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів

22 березня 2021 12:34