Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 23 квітня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів

23 березня 2020 17:10