Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 26 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів (станом на 19.03.2018)

23 березня 2018 10:48

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 26 квітня 2018 року річних Загальних зборів акціонерів (станом на 19.03.2018).

Cтаном на 19.03.2018 року - дату складання Національним депозитарієм України переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 26 квітня 2018 року, загальна кількість акцій ПАТ «Промінвестбанк» становить 5 091 887 051 штук, з них голосуючих акцій - 5 089 634 236 штук.