Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на 20.04.2018

25 квітня 2018 17:14

(дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 26 квітня 2018 року)

Cтаном на 20.04.2018 (дату складання Національним депозитарієм України переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 26 квітня 2018 року) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «Промінвестбанк» становить 5 091 887 051 штук, з них голосуючих акцій - 5 089 634 368 штук.