Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на 19.04.2019

24 квітня 2019 16:57

(дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 25 квітня 2019 року)

Станом на 19.04.2019 (дату складання Національним депозитарієм України переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 25 квітня 2019 року) загальна кількість простих іменних акцій ПАТ «Промінвестбанк» становить 5 091 887 051 штук, з них голосуючих акцій – 5 089 742 599 штук.