Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на 17.04.2020

22 квітня 2020 12:59

(дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 23 квітня 2020 року)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на 17.04.2020 (файл Word)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на 17.04.2020 (файл p7s)