Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на 16.11.2018

21 листопада 2018 15:04

(дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 22 листопада 2018 року)

Станом на 16.11.2018 (дату складання Національним депозитарієм України переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 22 листопада 2018 року) загальна кількість акцій ПАТ «Промінвестбанк» становить 5 091 887 051 штук, з них голосуючих акцій – 5 089 648 540 штук.