Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПАТ «Промінвестбанк» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 25 квітня 2019 року річних Загальних зборів акціонерів (станом на 15.03.2019)

25 березня 2019 15:19

Cтаном на 15.03.2019 року - дату складання Національним депозитарієм України переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 25 квітня 2019 року, загальна кількість акцій ПАТ «Промінвестбанк» становить 5 091 887 051 штук, з них голосуючих акцій - 5 089 730 432 штук.