Корисна інформація

Тарифи:

Тарифи, які діють з 1.09.2021

Архів тарифів

Документи:

Документи, необхідні для відкриття пакету

Загальні умови надання банківських, фінансових та інших послуг

Правила здійснення розрахунків за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем та користування платіжними картками, які вступають в дію з 07 січня 2018 року.

Умови:

Правила та умови обслуговування.

Ліміти:

Безпека роботи з платіжними картками:

Додаткові послуги:

Для подорожуючих:

Поради клієнтам ПАТ« Промінвестбанк», що виїжджають за кордон.

Переваги карток з чіпом та технологією PayPass:

Ще більше переваг та привілей з картками ПАТ "Промінвестбанк".

Попередження:

1. Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • приймаючи умови публічної пропозиції щодо надання банківських, фінансових та інших послуг на умовах, передбачених Договором-анкетою/ іншим Договором-Анкетою на отримання банківських послуг, клієнт зобов'язується здійснювати оплату відповідних банківських послуг згідно тарифів Банку;
  • у разі порушення договірних умов до клієнта можуть бути застосовані штрафні санкції, згідно з умовами договору;
  • у разі неналежного виконання клієнтом своїх зобов'язань за Договором-анкетою/ іншим Договором - Анкетою на отримання банківських послуг Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;
  • відповідно до норм чинного законодавства України доходи отримані клієнтом відповідно до умов Договору підлягають оподаткуванню.

2. Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.